04 juni 2014

Barn är också människor

Jag gillar "barnuppfostringsböcker" som har som utgångspunkt att barn också är människor och ska behandlas som sådana. De är inte djur som ska dresseras. Mitt sista bokinköp på ett år blev "Med känsla för barns självkänsla" av Petra Krantz Lindgren och det är en mycket bra bok om samspelet mellan barn och vuxna. Krantz Lindgren utgår från att barns (och vuxnas) beteende alltid har sin grund i ett behov. Kan man identifiera behovet kan man lösa en konfliktsituation på ett sätt som gör båda parter nöjda. Det är absolut inte samma sak som att alltid låta barnet få som det vill! Sen är det kanske inte alltid det lättaste att förstå vilket behov som ligger bakom handlandet i en viss situation, men man kan öva sig i att tänka i sådana banor i alla fall. Många av Krantz Lindgrens tankar och förslag känner jag igen från Ross W. Greene ("Explosiva barn" - min bibel!!), "How to talk so kids will listen and listen so kids will talk" av Adele Faber och Elaine Mazlish (finns inte på svenska), Lars H. Gustafsson ("Lotsa barn" och "Växa - inte lyda") och Jesper Juul ("Ditt kompetenta barn"). Krantz Lindgren skriver dock så lättläst och lätttillgängligt och formulerar sig på sitt eget sätt, att jag inte tvekar att rekommendera denna bok som ett komplement eller ingång till de övriga. Eller som enda bok för den utmattade förälder som inte har tid och ork att läsa någon annan.
Betyg: EEEE+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar