28 juli 2009

Om guvernantens hårda lott

Alla älskare av engelsk 1800-talslitteratur har stött på henne: guvernanten. Jane Eyre är förstås den mest kända av dem alla, men det finns många fler. Nu har jag läst en mycket intressant faktabok om denna yrkesgrupp: "Other People's Daughters - The life and times of the governess" av Ruth Brandon. Hon sätter in 1800-talets guvernanter i ett sammanhang, där den framväxande medelklassen börjar efterfråga det som tidigare enbart varit tillgängligt för överklassen. Ett stort kvinnoöverskott i kombination med att guvernant var ett av mycket få yrken som var öppet för medel- och överklasskvinnor, gjorde att det blev ett överskott på guvernanter och arbetsgivarna kunde välja och vraka och anställa på mycket dåliga villkor. Guvernanten levde oftast ett ensamt liv, skild från familj och vänner; inte en av tjänarna, men inte heller en av familjen. Det fanns helt enkelt ingen hon kunde umgås med. Tyvärr finns det inte så mycket källmaterial att utgå från, eftersom fattiga kvinnors papper normalt inte sparades, så Ruth Brandon har valt att skriva om ett litet antal kvinnor, vars liv man vet något om. Några av dem blev kända, t.ex. Mary Wollstonecraft, vilket förklarar att deras brev och andra papper har bevarats. Andras brev och dagböcker har bevarats mer av en slump. Detta upplägg gör att man får följa ett antal mer eller mindre fascinerande kvinnors öden, även under de delar av livet då de inte arbetade som guvernanter. Det är i och för sig intressant, men gör boken lite mindre fokuserad än vad jag tycker hade varit önskvärt. Betyg: EEE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar