29 januari 2012

Landet som steg upp ur havet

När nya E4:an genom Norduppland skulle byggas fick arkeologer en unik möjlighet att undersöka stora områden norr om Uppsala. De arbetade under stark tidspress och grävningarna gjordes av olika företag som konkurrerade med varandra. Det var därför svårt att med en gång lägga ihop fynden och se den stora bilden av vad som hade hittats. Det har i stället journalisten Maja Hagerman gjort och genom att bl.a. koppla fynden till kartor som visade hur landet hade stigit upp ur havet kunde hon få en bild av hur Uppland befolkades från sen stenålder fram till vikingatiden. Det visade sig att i bygder som man trott varit i princip obebodda har det legat byar med stora praktfulla hus, verkstäder för olika hantverk och stora boskapgårdar. Hagerman skriver mycket bra och hon gör sitt ämne mer spännande än de flesta deckare!
Betyg: EEEEE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar