17 augusti 2011

Om flerspråkighet

Eftersom min son under sitt 4-åriga liv redan lärt sig två språk (afrikaans och engelska) och har börjat lära sig ett tredje, svenska, har jag läst en bok om flerspråkighet för att få mer kunskap om detta fenomen: "Barn med flera språk" av Gunilla Ladberg. Den är lättillgänglig och gav mig mycket intressant information, även om den till största delen fokuserar på barn i invandrarfamiljer och barn med föräldrar som talar olika språk. Jag lärde mig sådant som att alla barn kan lära sig flera språk, men att små barn bara gör det om de känner behov av det, vilket de kan känna om de behöver det för att prata med någon som betyder mycket för dem. Betyg: EEE+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar