17 augusti 2011

Nyttiga påminnelser för adoptivföräldrar

"Beyond good intentions - a mother reflects on raising internationally adopted children" av Cheri Register är en liten bok bestående av tio kapitel. I dessa kapitel diskuterar Register tio fällor som adoptivföräldrar lätt kan falla i. Det gäller sådant som att inte vilja låtsas om att barnet är annorlunda eller, tvärtom, exotisera barnet och inte låta det känna sig som andra barn. Mycket av det som boken innehåller är sådant som är bekant för en modern, påläst adoptivförälder, men det kändes nyttigt att få läsa det igen. Register skriver trevligt och lagom personligt. Hon hänvisar till sina egna erfarenheter som mor till två numera vuxna döttrar födda i Korea men även till forskning och till vuxna adopterades erfarenheter från olika länder, bl.a. de nordiska länderna. (Register har danskt påbrå och kan uppenbarligen danska, vilket gjort det möjligt för henne att ta del av material på nordiska språk.) Betyg: EEEE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar