31 augusti 2006

Skröna från svältens Irland

"Havets stjärna" av Joseph O'Connor är en mångfacetterad roman: den innehåller mord, kärlek, klassmotsättningar, barndomsskildringar, socialrealism, irländsk nationalism m.m. och den är uppbyggd som ett collage av texter som bl.a. ska föreställa en sjökaptens loggbok från och en amerikansk journalists återblickar på en dramatisk färd över Atlanten svältåret 1847. Ombord på båten finns hundratals tredjeklasspassagerare, bland dem en man som har i uppdrag att före ankomsten till New York mörda en irländsk adelsman som reser i första klass med sin familj. Det visar sig att det finns många andra band mellan personerna ombord. Kapitlen inleds på 1800-talsvis med beskrivningar av innehållet och allt interfolieras med citat och illustrationer. Det skulle kunna bli splittrat och fragmentariskt, men det är underhållande, spännande och samtidigt lärorikt. Betyg: EEEE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar