27 augusti 2012

En fri kvinna

I åtta och ett halvt år satt Natascha Kampusch fången hos gärningsmannen (som hon genomgående kallar honom) - hela hennes ungdom försvann i hans källarhåla under en vanlig villa i Wien. Om tiden i fångenskap har hon skrivit boken "3096 dagar" och där berättar hon insiktsfullt och nyanserat om kidnappningen, om det fem kvadratmeter stora källarrummet, om vardagen med gärningsmannen, om ångest och depression, om misshandeln och svälten hon fick utstå och om det psykiska fängelse som skapades inom henne. Men hon vill också nyansera bilden av gärningsmannen och förklara hur man, när man är helt utlämnad till en enda person, också kan känna tacksamhet till och medkänsla med honom - inte bara hat. Hon vägrar se sig som (enbart ett) offer och har inte mycket till övers för dem som bara säger "Stockholmssyndromet" och inte låter henne förklara eller bearbeta. Fram tonar bilden av en flicka med stark integritet som växer upp till en stark och, till slut, fri kvinna.
Betyg: EEE+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar