24 november 2011

Lyckliga skilsmässor

I antologin "Happy, happy - en bok om skilsmässa" (red. Maria Sveland och Katarina Wennstam) berättar tio kända, svenska kvinnor om sina upplevelser av skilsmässa. Som titeln antyder är dessa upplevelser inte bara negativa utan de berättar också om känslor av frihet, lycka och lättnad. Om man tycker att detta är oerhört provocerande tycker jag inte att man ska läsa denna bok. Jag, som själv skilt mig utan att jag upplevde det som ett misslyckande och som nu ser mig som "lyckligt skild", är det bara roligt och stärkande att läsa om andras upplevelser. Betyg: EEEE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar