22 januari 2011

Segt om finansmans mystiska död

Den unge Londonjournalisten Matthew Braddock har svårt att tacka nej när han 1909 får ett välbetalt uppdrag av den vackra och karismatiska änkan till en nyliden avliden finansman. Officiellt är uppdraget att skriva Lord Ravenscliffs biografi, men det verkliga uppdraget är ett annat. Ravenscliff hade egenhändigt byggt upp ett företagsimperium och Braddock, som inte kan något om finansvärlden, får söka upp och fråga ut en lång rad personer för att försöka utföra sitt uppdrag. Det är så långt jag orkat läsa (ca 200 sidor) i "Stone's Fall" av Iain Pears. Längre fram i boken (som är på nästan 600 sidor) har jag förstått att man förflyttas bakåt i tiden och att berättarperspektivet skiftar. Nu tänker jag dock inte lägga mer tid på denna bok. Den är seg och inte särskilt spännande, det är många svåra facktermer på engelska och dessutom har jag svårt att hålla isär alla personer som Braddock träffar. Betyg: EE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar