19 september 2010

Sorgliga sonetter

Magnus William-Olsson har använt sig av den gamla, men nuförtiden ovanliga, versformen sonett i en samling som handlar om hans mor: "Ingersonetterna". Dikterna handlar om hur han såg sin mor när han var liten och hur det är nu, när hon har försvunnit in i Alzheimers sjukdom. Det är mycket vackert och sorgligt och det känns som om det är dikter som man kan läsa många gånger och varje gång hitta något nytt. Betyg: EEEE+


Min favorit efter första genomläsningen är nr 22:


Hata. Kämpa. Rasa. Resignera.

Du gick i glömskan in med munnen full

av jord. Oberoendet. För dess skull

slogs du, njöt av kampen. Nu mera


liknöjd. Andra drottningar regera

Och vid ditt rikes gräns tar andra tull

Vardagsplundrarna får säcken full

och ger tillbaka leda. Ditt förr integra


liv är allas lek. Och om du vägra

flinar de. Men är det inte lycka

Inger? Fula ord. I blicken ser jag


gula stråk. En himmel reflektera

underkastelsen. Hur livet smycka

sig med nederlagets sura lera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar