14 mars 2010

Om kvinnors sjukdomar vid förra sekelskiftet

Sent omsider har jag läst idéhistorikerns Karin Johannissons utmärkta faktabok "Den mörka kontinenten" från 1994. I boken berättar Johannisson om typiska diagnoser som kvinnor fick runt förra sekelskiftet, t.ex. hysteri och neurasteni, och visar i vilken hög grad sjukdom, symptom och diagnoser anpassas efter vad som är "modernt" eller socialt accepterat och därför växlar över tiden. Hon diskuterar om det var kvinnornas begränsade handlingsutrymme som gjorde att de gick in i sjukrollen och hon sätter in modediagnoserna i ett medicinhistoriskt sammanhang där de hör ihop med framväxten av nya medicinska specialiteter som neurologi, gynekologi och psykiatri. Boken är mycket välskriven, lärorik och intressant. Betyg: EEEE+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar