07 december 2014

Fröken Drakenstiernas uppdrag

Rebis Drakenstierna är "Alkemistens dotter" i Carl-Michael Edenborgs historiska, fantasifyllda roman. Hon är den Utvalda: den sista i sin släkt och den enda som kan fullgöra släktens uppdrag. Men hon är ung, föräldralös och har inte den nödvändiga kunskapen om hur hon ska gå till väga. För att få tag på de sista ledtrådarna måste hon ge sig ut på en riskfylld resa i Europa för att träffa sina sista kvarvarande släktingar. Romanen utspelar sig kring sekelskiftet 1800 och det är en tid som är intressant att läsa om. Edenborg beskriver miljöer mustigt och levande, men jag har lite svårt för hans sätt att skriva dialog. Det är inte lätt för en författare av historiska romaner att få till ordval och stil så att det känns historiskt korrekt, men fortfarande njutbart för en modern läsare. Och det där med tilltalet! Jag antar att folk inte duade varandra så ofta, men jag är säker på att de inte blandade du-, ni- och han-/hon-/fröken-/herr-tilltal i samma replikskifte. Historien är så spännande att jag bara hakade upp mig som hastigast på språkliga/historiska tveksamheter, men i kombination med att jag har lite svårt för romanens övernaturliga tema, gör det att boken inte riktigt passar mig och jag tycker inte att den är värd  sin August-nominering.
Betyg: EEE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar